Chào mừng đến với sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiên cứu xây dựng giải pháp hỗ trợ giám sát cách ly tại nhà

  • Đơn vị quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  • Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ
  • Đơn vị phối hợp: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
  • Chủ nhiệm đề tài: TS Ngô Bá Hùng
  • Thời gian thực hiện: 12/2021 đến 5/2022
  • Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu phát triển giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông phát hiện và cảnh báo một đối tượng bị cách ly vượt ra ngoài phạm vi khu vực cách ly đã được xác định.
  • Thành viên thực hiện:
TT Họ và tên, học hàm học vị Chức danh thực hiện đề tài Tổ chức công tác
1 Ngô Bá Hùng, TS Chủ nhiệm Trường Đại học Cần Thơ
2 Thái Minh Tuấn, TS Thư ký Trường Đại học Cần Thơ
3 Lương Vinh Quốc Danh, TS Thành viên chính 1 Trường Đại học Cần Thơ
4 Nguyễn Thế Anh, KS Thành viên chính 2 Công ty Mekosoft
5 Ngô Minh Phương, KS Thành viên chính 3 Công ty Mekosoft
6 Nguyễn Hoài Trọng Nguyễn, KS Thành viên chính 4 Học viên cao học ĐHCT

 

 Hoặc tải file cài đặt tại link: https://bit.ly/3NDvMPp